Nexus Careers

İş Veren

Dış Kaynak Kullanımı

Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Enerji projelerinde, birçok uzmanlığa dönemsel olarak ihtiyaç duyulur.

Esnek çalışma modellerinin çalışanlar arasında da giderek popüler olduğu günümüz iş dünyasında, değişik coğrafyalardaki teknik uzmanları, deneyimlerini başka şirket ve ülkelere taşımak üzere, müşterilerimizle buluşturmak bizim işimizdir.

İşverenler açısından bakıldığında bu iş modelinin birçok elverişli özelliği vardır:

Bordroya alınabilecek personel sayısının (headcount) limitli oldugu durumlarda, projelerin gerçekleşmesi için gerekli uzmanları dış kaynak kullanarak istihdam edebilirsiniz.

Piyasadaki en yetkin uzmanları, proje bazlı istihdam ederek, projenizin başarısını garantileyebilirsiniz.

Uzman kişileri bordronuza almak ve yasal ve idari zorluklarını yaşamaksızın, istediğiniz sürelerle çalıştırabilirsiniz.

Benzer şekilde, kısa süreli projelerde yakından tanıyıp, performansını ve işe yaklaşımını beğendiğiniz uzmanlar ile uzun soluklu iş birlikleri yapmayı düşünebilirsiniz.

Süreç:
Nexus Careers olarak dış kaynak kullanımı konusundaki iş birliği sürecimizin başından sonuna size destek veririz. Uygun adayları, değerlendirmeniz için size yönlendirmekle başlayan bu süreç, çalışmaya karar verdiğiniz adayın çalışma koşullarını, ülkenin şartlarına göre birlikte oluşturmakla devam eder. Projenin yürütüldüğü ülkenin yasalarına bağlı olarak sosyal güvenlik, vergi ve sigorta gibi idari yükümlülükleri yerine getirir ve seçmiş olduğunuz adayın istediğiniz tarihte ve gerekli ekipmanları ile işbaşı yapmasını sağlarız. Bu arada performansını ve devamını yakından takip eder, projenizde verim alamadığınız takdirde, yeni adaylarla süreci yineleriz.

Hangi alanda dış kaynak?
Nexus Careers’in sunduğu dış kaynak hizmeti, hedef sektörlerinin uzmanlığını taşıyan mühendislik alanında yoğunlaşmıştır. Haberleşme alanında, GSM projelerinin hem saha hem santral tarafında çalışan tüm uzmanlara bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. Bilişim sektöründe, yazılım uzmanlığının her adımında (mimari, kodlama, test) uzman mühendislere, Nexus Careers’in network’ü ile ulaşabilirsiniz. Enerji projelerinde görev yapacak saha ve teknik ofis mühendislerini yine bizim aracılığımızla istihdam edebilirsiniz.

tr en